JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Kdo zodpovídá za protiústavnost úhradové vyhlášky?

Ústavní soud shledal úhradovou vyhlášku za protiústavní, a to z důvodu porušení hned dvou článků Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Vydání úhradové vyhlášky v daném znění je tedy v rozporu s právem, dokonce s ústavním pořádkem. Úhradová vyhláška je vyhláškou ministerstva zdravotnictví, tedy ústředního orgánu státní správy. U […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Nepotřebujeme reformy, ale dobrou správu

Na začátku nového roku slyšíme ze všech sdělovacích prostředků a z úst politiků zřejmě nejčastěji slovo „reforma“ a argumenty k její nezbytnosti. Veřejnost je ze všech stran přesvědčována o jejich nutnosti. Ale reformy nejsou to nejdůležitější, co tato společnost potřebuje. To, co společnost především potřebuje, je dobrá správa. Dobrá správa veřejných záležitostí, především dobrá státní […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Kdo řídí české zdravotnictví?

Orientovat se v současném světě, porozumět mechanismům, které ovládají společnost, to je pro obyčejného člověka velmi obtížné. Jedním z důvodů této obtížné orientace jednotlivce je to, že v současné společnosti se velmi často věci jinak jeví, než ve skutečnosti jsou. Člověk vnímá jen to jevové, ale podstata mu uniká, protože je často skryta, a to […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Je zvíře věcí?

Podle dosud platné právní úpravy je zvíře věcí. V současné době však před námi stojí zásadní rekodifikace soukromého práva v důsledku vydání nového občanského zákoníku, který toto právní chápání zvířat změní. Nyní tedy několik slov k nové právní úpravě. Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost 1. 1. 2014 a má nahradit dosud platný občanský […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Ministerstvo neřídí nemocnice, ale neví o tom

Výplata za leden vyvolala vlnu rozhořčení mezi lékaři z nemocnic, když zjistili, že nedostali přidáno na platech, jak jim to bylo přislíbeno v memorandu, uzavřené ministrem zdravotnictví s představiteli lékařských odborů na závěr akce „Děkujeme, odcházíme“. Tato akce před rokem velmi rozbouřila politickou hladinu v zemi a uzavření uvedeného memoranda jí umožnilo uklidnit. Odboráři se […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Průlomové rozhodnutí soudu

Neuplyne ani měsíc, abychom nebyli sdělovacími prostředky informováni o tom, že ten a ten soud vydal „průlomové rozhodnutí“. Nějak se nám s nimi roztrhl pytel. Ale zamysleme se nad tím, co je to z právního hlediska ono průlomové rozhodnutí. Zjednodušeně je možno říci, že je to neočekávané rozhodnutí. Jinými slovy, je to průlom do zaběhlé […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Další lékař ve vládě

Titul MUDr. zřejmě v politice táhne. Objeví-li se někdo s tímto titulem na kandidátce ve volbách do některých ze zastupitelských sborů, jeho zvolení je téměř jisté. A tak máme (a měli jsme) mezi vrcholnými politiky již řadu lékařů. A to i ve funkcích, u kterých svoje dosavadní teoretické znalosti a praktické zkušenosti jen obtížně uplatní. […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Zmatení hodnot

Ministr zdravotnictví Heger se vyjádřil k nákladům na léčení kuřáků a k přínosům, které tito lidé formou odvodů různých daní přispívají do státního rozpočtu. Konstatuje, že přínos kuřáků pro státní rozpočet je cca desetkrát vyšší, než kolik stojí jejich léčení. A k tomu se vyjádřil „neomylný“ prognostik Kalousek, když pravil, že on si to již […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Stop reformám!

Vládě premiéra Nečase nevěří podle průzkumů cca 80% obyvatelstva. Přesto díky výsledku hlasování o důvěře v parlamentu bude zřejmě vládnut až do konce jejího volebního období nebo minimálně do dalšího hlasování o důvěře. S tím se lze smířit. Avšak to, s čím se nelze smířit, je realizace reforem, které se tato vláda chystá uskutečnit a […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Koruna absurdnosti

Vláda premiéra Nečase se proslavila řadou „nej“. Bohužel obvykle v tom negativním smyslu. Asi její nejvýznamnější „nej“ je to, že je vládou, která stihla mít nejvíce korupčních afér za krátkou dobu svého vládnutí. Což je jistě problém pro vládu, která svůj program postavila z velké části na boji proti korupci. V důsledku korupčních afér tato […]