Archív kategorie ‘Nezařazené’

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

13.06.2012

Je zvíře věcí?

Podle dosud platné právní úpravy je zvíře věcí. V současné době však před námi stojí zásadní rekodifikace soukromého práva v důsledku vydání nového občanského zákoníku, který toto právní chápání zvířat změní. Nyní tedy několik slov k nové právní úpravě. Nový občanský zákoník má vstoupit v účinnost 1. 1. 2014 a má nahradit dosud platný občanský […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

03.03.2012

Ministerstvo neřídí nemocnice, ale neví o tom

Výplata za leden vyvolala vlnu rozhořčení mezi lékaři z nemocnic, když zjistili, že nedostali přidáno na platech, jak jim to bylo přislíbeno v memorandu, uzavřené ministrem zdravotnictví s představiteli lékařských odborů na závěr akce „Děkujeme, odcházíme“. Tato akce před rokem velmi rozbouřila politickou hladinu v zemi a uzavření uvedeného memoranda jí umožnilo uklidnit. Odboráři se […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

14.02.2012

Průlomové rozhodnutí soudu

Neuplyne ani měsíc, abychom nebyli sdělovacími prostředky informováni o tom, že ten a ten soud vydal „průlomové rozhodnutí“. Nějak se nám s nimi roztrhl pytel. Ale zamysleme se nad tím, co je to z právního hlediska ono průlomové rozhodnutí. Zjednodušeně je možno říci, že je to neočekávané rozhodnutí. Jinými slovy, je to průlom do zaběhlé […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

06.03.2011

Ústavní soud vyslal nedobrý signál společnosti

V minulých dnech Ústavní soud (ÚS) vydal nález, na základě kterého není možno paušálně trestat ty rodiče, kteří nedají své děti očkovat, třebaže jim tuto povinnost ukládá náš právní řád. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že soudy mají v některých případech uznat důvody rodičů a nevynucovat právním řádem uloženou povinnost pokutami. Právo na rozhodnutí, zda dát […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

19.01.2011

Mýty naší společnosti

Každá společnost má své mýty. Obvykle se nezakládají na pravdě, ale tradují se. A po čase se už neví, co je pravda a co ne. Tak i naše společnost má své mýty. Třebaže se mýlí, tradují se, a proto se může zdát, že jsou pravdivé. Ale ono tomu tak není. Uveďme si několik těchto hlavních […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

13.11.2010

Věrohodnost stanovení ceny elektřiny

Cena elektrické energie je cenou pevnou ve smyslu zákona o cenách. Tedy tuto cenu stanovuje stát, resp. Energetický regulační úřad /ERÚ/. Důvod, proč je tato cena stanována státem, spočívá v tom, že odběratel prakticky nemá možnost výběru dodavatele elektřiny, a proto je dodavatelovo postavení v podstatě monopolní. A aby tohoto postavení nemohl vůči odběratelům zneužít, […]