Archív kategorie ‘Politická situace’

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

24.02.2014

Kdo zodpovídá za protiústavnost úhradové vyhlášky?

Ústavní soud shledal úhradovou vyhlášku za protiústavní, a to z důvodu porušení hned dvou článků Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Vydání úhradové vyhlášky v daném znění je tedy v rozporu s právem, dokonce s ústavním pořádkem. Úhradová vyhláška je vyhláškou ministerstva zdravotnictví, tedy ústředního orgánu státní správy. U […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

27.06.2012

Nepotřebujeme reformy, ale dobrou správu

Na začátku nového roku slyšíme ze všech sdělovacích prostředků a z úst politiků zřejmě nejčastěji slovo „reforma“ a argumenty k její nezbytnosti. Veřejnost je ze všech stran přesvědčována o jejich nutnosti. Ale reformy nejsou to nejdůležitější, co tato společnost potřebuje. To, co společnost především potřebuje, je dobrá správa. Dobrá správa veřejných záležitostí, především dobrá státní […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

24.06.2012

Kdo řídí české zdravotnictví?

Orientovat se v současném světě, porozumět mechanismům, které ovládají společnost, to je pro obyčejného člověka velmi obtížné. Jedním z důvodů této obtížné orientace jednotlivce je to, že v současné společnosti se velmi často věci jinak jeví, než ve skutečnosti jsou. Člověk vnímá jen to jevové, ale podstata mu uniká, protože je často skryta, a to […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

29.11.2011

Další lékař ve vládě

Titul MUDr. zřejmě v politice táhne. Objeví-li se někdo s tímto titulem na kandidátce ve volbách do některých ze zastupitelských sborů, jeho zvolení je téměř jisté. A tak máme (a měli jsme) mezi vrcholnými politiky již řadu lékařů. A to i ve funkcích, u kterých svoje dosavadní teoretické znalosti a praktické zkušenosti jen obtížně uplatní. […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

01.09.2011

Zmatení hodnot

Ministr zdravotnictví Heger se vyjádřil k nákladům na léčení kuřáků a k přínosům, které tito lidé formou odvodů různých daní přispívají do státního rozpočtu. Konstatuje, že přínos kuřáků pro státní rozpočet je cca desetkrát vyšší, než kolik stojí jejich léčení. A k tomu se vyjádřil „neomylný“ prognostik Kalousek, když pravil, že on si to již […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

25.07.2011

Stop reformám!

Vládě premiéra Nečase nevěří podle průzkumů cca 80% obyvatelstva. Přesto díky výsledku hlasování o důvěře v parlamentu bude zřejmě vládnut až do konce jejího volebního období nebo minimálně do dalšího hlasování o důvěře. S tím se lze smířit. Avšak to, s čím se nelze smířit, je realizace reforem, které se tato vláda chystá uskutečnit a […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

28.04.2011

Koruna absurdnosti

Vláda premiéra Nečase se proslavila řadou „nej“. Bohužel obvykle v tom negativním smyslu. Asi její nejvýznamnější „nej“ je to, že je vládou, která stihla mít nejvíce korupčních afér za krátkou dobu svého vládnutí. Což je jistě problém pro vládu, která svůj program postavila z velké části na boji proti korupci. V důsledku korupčních afér tato […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

05.02.2011

Vláda rozpočtové nezodpovědnosti

Nynější vláda se sama označila za vládu rozpočtové zodpovědnosti. Tuto rozpočtovou odpovědnost si však vykládá tak, že poškrtá velké množství rozpočtových výdajů jdoucích především k zajištění minimální sociální úrovně těch nejslabších členů naší společnosti (invalidé, děti, rodiny s dětmi, nezaměstnaní) a přitom předpokládá, že dosavadní rozhazovačnost z veřejných zdrojů politiky na všech úrovních zůstane zachována. […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

24.01.2011

Jako za socialismu

Tak máme nového ministra životního prostředí. Je to mladý, sympatický člověk, ale má jednu vadu. Problematice životního prostředí nerozumí. Tak co ho tedy předurčuje pro výkon funkce ministra v rezortu, kterému nerozumí? Zřejmě ta správná stranická legitimace. Ano, jako za socialismu. Co na tom, že ministr problematice rezortu nerozumí, hlavně když má tu správnou „třídní“ […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

10.01.2011

Kdo může za odchody lékařů?

V současné době se ministerstvo zdravotnictví a kraje hádají o to, kdo může za situaci vzniklou kolem avizovaného odchodu lékařů. Ovšem on tím skutečným viníkem není ani jeden z nich, ale je jím celý systém organizace a financování zdravotní péče. Důkazem toho je fakt, že odejít chtějí jen lékaři z nemocnic, nikoliv lékaři obecně. To […]