Archív kategorie ‘Uncategorized’

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

24.02.2014

Kdo zodpovídá za protiústavnost úhradové vyhlášky?

Ústavní soud shledal úhradovou vyhlášku za protiústavní, a to z důvodu porušení hned dvou článků Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky. Vydání úhradové vyhlášky v daném znění je tedy v rozporu s právem, dokonce s ústavním pořádkem. Úhradová vyhláška je vyhláškou ministerstva zdravotnictví, tedy ústředního orgánu státní správy. U […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

05.02.2011

Vláda rozpočtové nezodpovědnosti

Nynější vláda se sama označila za vládu rozpočtové zodpovědnosti. Tuto rozpočtovou odpovědnost si však vykládá tak, že poškrtá velké množství rozpočtových výdajů jdoucích především k zajištění minimální sociální úrovně těch nejslabších členů naší společnosti (invalidé, děti, rodiny s dětmi, nezaměstnaní) a přitom předpokládá, že dosavadní rozhazovačnost z veřejných zdrojů politiky na všech úrovních zůstane zachována. […]