JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Ústavní soud vyslal nedobrý signál společnosti

V minulých dnech Ústavní soud (ÚS) vydal nález, na základě kterého není možno paušálně trestat ty rodiče, kteří nedají své děti očkovat, třebaže jim tuto povinnost ukládá náš právní řád. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že soudy mají v některých případech uznat důvody rodičů a nevynucovat právním řádem uloženou povinnost pokutami. Právo na rozhodnutí, zda dát […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Vláda rozpočtové nezodpovědnosti

Nynější vláda se sama označila za vládu rozpočtové zodpovědnosti. Tuto rozpočtovou odpovědnost si však vykládá tak, že poškrtá velké množství rozpočtových výdajů jdoucích především k zajištění minimální sociální úrovně těch nejslabších členů naší společnosti (invalidé, děti, rodiny s dětmi, nezaměstnaní) a přitom předpokládá, že dosavadní rozhazovačnost z veřejných zdrojů politiky na všech úrovních zůstane zachována. […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Jako za socialismu

Tak máme nového ministra životního prostředí. Je to mladý, sympatický člověk, ale má jednu vadu. Problematice životního prostředí nerozumí. Tak co ho tedy předurčuje pro výkon funkce ministra v rezortu, kterému nerozumí? Zřejmě ta správná stranická legitimace. Ano, jako za socialismu. Co na tom, že ministr problematice rezortu nerozumí, hlavně když má tu správnou „třídní“ […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Mýty naší společnosti

Každá společnost má své mýty. Obvykle se nezakládají na pravdě, ale tradují se. A po čase se už neví, co je pravda a co ne. Tak i naše společnost má své mýty. Třebaže se mýlí, tradují se, a proto se může zdát, že jsou pravdivé. Ale ono tomu tak není. Uveďme si několik těchto hlavních […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Kdo může za odchody lékařů?

V současné době se ministerstvo zdravotnictví a kraje hádají o to, kdo může za situaci vzniklou kolem avizovaného odchodu lékařů. Ovšem on tím skutečným viníkem není ani jeden z nich, ale je jím celý systém organizace a financování zdravotní péče. Důkazem toho je fakt, že odejít chtějí jen lékaři z nemocnic, nikoliv lékaři obecně. To […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

VV na rozcestí

Politická strana Věci veřejné byla skokanem letošních parlamentních voleb. Nejenže se v nich poprvé dostala do Parlamentu, ale stala se rovnou i stranou vládní. V tomto směru se velmi podobá Straně zelených, která nastartovala svoji nejen parlamentní, ale i vládní premiéru podobným způsobem. VV si však jistě nepřejí, aby i konec jejich parlamentní a vládní […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Kolik členů správní rady VZP potřebuje?

Správní rada VZP má 30 členů. V této souvislosti mě napadají 2 otázky: 1. Opravdu VZP potřebuje 30-ti člennou správní radu? Vždyť je všeobecně známo, že čím početnější je nějaký řídící nebo správní orgán, tím méně je dělný. Dosáhnout shody ve stanovisku 30 lidí je velmi obtížné. Vždyť víme, že v manželství se často ani […]

JUDr. Ing. Jaroslav Staněk, CSc.

Věrohodnost stanovení ceny elektřiny

Cena elektrické energie je cenou pevnou ve smyslu zákona o cenách. Tedy tuto cenu stanovuje stát, resp. Energetický regulační úřad /ERÚ/. Důvod, proč je tato cena stanována státem, spočívá v tom, že odběratel prakticky nemá možnost výběru dodavatele elektřiny, a proto je dodavatelovo postavení v podstatě monopolní. A aby tohoto postavení nemohl vůči odběratelům zneužít, […]